Sin categoría

CLASSES DE CASTELLÀ

En Orriols Conviu entenem que la convivència comença amb la comunicació.

Orriols es un barri poblat per una majoria de persones migrants que es veuen amb la dificultat de comunicar-se i entendre’s en el seu dia a dia en aquest país.

És per això que des d’Orriols Conviu ens comprometem a derrocar aquesta barrera del llenguatge a través de l’ensenyament de l’idioma, però sobretot en el suport de qüestions que els seran d’ajuda en la seua vida quotidiana, com són qüestions en relació a regular la seua situació administrativa, temes de gènere, diversitat, treball i habitatge, entre altres.

Sin categoría

CLASES DE CASTELLANO

En Orriols Convive entendemos que la convivencia empieza con la comunicación.

Orriols es un barrio poblado por una mayoría de personas migrantes que se ven con la dificultad de comunicarse y entenderse en su día a día en este país.

Es por eso que desde Orriols Convive nos comprometemos a derribar esta barrera del lenguaje a través de la enseñanza del idioma, pero sobre todo en el apoyo de cuestiones que les serán de ayuda en su vida cotidiana, como son cuestiones en relación a regular su situación administrativa, temas de género, diversidad, trabajo y vivienda, entre otras.

VALENCIÀ